روابط چین و ایران به سمت روابط راهبردی تغییر کرده است-خرید ساعت فانتزی


رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح کشورمان گفت: روابط چین و ایران به سمت روابط راهبردی تغییر کرده و روز به روز در حال بهبود است.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید