قانون دریافت دیرکرد از افراد بدهکار ،حکم مسکن برای شبکه بانکی کشور است-خرید ساعت فانتزی


شیخی گفت: متاسفانه قانون دریافت دیرکرد از افراد بدهکار ،حکم مسکن برای شبکه بانکی  کشور است، که شرط اصلی مقابله پیاده سازی نظام اسلامی در بانکداری کشور است.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید