راهیابی دانش آموزان آبادان به مرحله کشوری مسابقات زیست فناوری – محور عکاسی میکروسکپی-خرید ساعت فانتزی


مدیر آموزش و پرورش آبادان گفت: پنج دانش آموز آبادان برگزیده مسابقه عکاسی میکروسکپی استان خوزستان شدند و در مرحله کشوری حضور خواهند داشت.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید