گل گهری‌ها در اندیشه خرید یک مدافع خارجی-خرید ساعت فانتزی


با اعلام یکی از اعضایباشگاه گل گهرسیرجان، یک مدافع خارجی به این تیم اضافه خواهد شد.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید